Paušální výdaje OSVČ
2012 a 2013


Paušální výdaje
procentem


OSVČ paušální výdaje
za rok 2012 a 2013  • paušální výdaje 2012
  • paušální výdaje 2013
  • paušální výdaje OSVČ 2012
  • paušální výdaje OSVČ 2013
  • výdeje procentem
  • paušální výdaje procentem


Paušální výdaje OSVČ - 2012 - 2013

vzory smluv, smlouva vzor

Paušální výdaje procentem OSVČ - 2012 - 2013

Paušální výdaje procentem z příjmů
Paušální výdaje jsou způsob, jak uplatnit výdaje v daňovém přiznání. Při uplatnění paušálních výdajů není nutné vést daňovou evidenci, ale pouze evidenci příjmů a pohledávek. Výdaje se následně odvodí procentem z příjmů podle jejich druhu.

Procenta paušálních výdajů dle druhu příjmu
Z příjmů za rok 2012 i za rok 2013 lze uplatnit paušální výdaje procentem podle druhu příjmů:
- 80%z příjmů z řemeslných živností, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a ostatních příjmů ze zemědělské výroby podle §10 nepatří sem příjmy zemědělského podnikatele)
- 60 %z příjmů ze všech živností volných, vázaných, koncesovaných (kromě řemeslných)
- 40 %z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních právních předpisů, z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, z jiné samostatné výdělečné činnosti, blíže viz OSVČ bez živnosti. Od příjmů za rok 2013 je možno uplatnit paušální výdaje nejvýše do částky 800.000 Kč za rok.
- 30 %z příjmů z pronájmu. Od příjmů za rok 2013 je možno uplatnit paušální výdaje nejvýše do částky 600.000 Kč za rok.

Maximální paušály od roku 2013
U příjmů, pro které platí sazba paušálu 40 %, lze uplatnit paušální výdaj maximálně 800.000 Kč. Pro příjmy z pronájmu je maximem částka 600.000 Kč za rok.

Omezení slevy na dítě a manžela/ku od roku 2013
Při uplatnění výdajů paušálem nelze uplatnit daňovou slevu na dítě a daňovou slevu na manželku či manžela.

Žádné další výdaje k paušálu
Paušální výdaje zahrnují veškeré výdaje včetně mezd a odpisů majetku. Nad paušál si nelze uplatnit nic navíc.

Evidence příjmů a pohledávek
I přes uplatňování výdajů paušálem, je nutné evidovat a archivovat:
- příjmy peněžní i nepeněžní v daném roce
- pohledávky související s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností

Paušální výdaje u více druhů příjmů
Přijmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, pro která platí různá procenta výdajů, evidujeme zvlášť. V daňovém přiznání je tabulka pro příjmy dle druhu činnosti. Paušál lze uplatnit buď na všechny druhy příjmu nebo na žádný.

Povinnosti plátce DPH
Plátci DPH mohou uplatnit výdaje paušálem, ale současně musí vést evidenci pro účely DPH a archivovat daňové doklady. Pro výpočet výdajů se použijí příjmy v částce bez DPH.

Přechod na paušální výdaje
Při přechodu na uplatňování výdajů paušálem je nutné podat za předešlý rok dodatečné daňové přiznání, ve kterém se upraví základy daně o pohledávky, závazky a zásoby vykázané k 31.12. předešlého roku. Pohledávky a zásoby základ daně zvýší, závazky sníží.
Pokud byly dodaněné pohledávky uhrazeny v předešlém roce, nezahrnují se příjmy z nich do příjmu roku, ve kterém se poprvé uplatňují výdaje procentem.

Paušální výdaje procentem OSVČ - 2012 - 2013MA systém, s.r.o. © 2014