vzor pracovní smlouvy 2020 pracovní smlouva vzor 2020Pracovní smlouva
vzor 2020


pracovní smlouva vzorVzor pracovní smlouvy
pro rok 2020


pracovní smlouva vzor 2020Pracovní smlouva
vzor 2020 • pracovní smlouva vzor
 • vzor pracovní smlouvy
 • pracovní smlouva vzor 2020
Kdykoli budete potřebovat napsat pracovní smlouvu, dohodu, výpověď nebo jakýkoli jiný dokument, budete mít po ruce přesný vzor ...

pracovní smlouva vzor 2020

Vzory pracovních smluv, dohod a ostatních dokumentů pro rok 2020
 • Pracovní smlouvy
 • Pracovní smlouva na dobu neurčitou bez zkušební doby spojená s konkurenční doložkou - vzor 2020
 • Pracovní smlouva na dobu neurčitou se zkušební dobou - vzor 2020
 • Pracovní smlouva na dobu určitou - vzor 2020
 • Pracovní smlouva na dobu určitou po dobu trvání prací - vzor 2020
 • Pracovní smlouva na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou - vzor 2020
 • Dohody
 • Dohoda a souhlas s vysláním na pracovní cestu - vzor 2020
 • Dohoda o koordinaci bezpečnosti práce více zaměstnavatelů - vzor 2020
 • Dohoda o náhradách za opotřebení vlastního zařízení zaměstnance - vzor 2020
 • Dohoda o náhradě škody způsobené zaměstnancem - vzor 2020
 • Dohoda o odpovědnosti (hmotná odpovědnost) - vzor 2020
 • Dohoda o plné moci při zastupování zaměstnance zaměstnavatelem - vzor 2020
 • Dohoda o plné moci při zastupování zaměstnavatele zaměstnancem - vzor 2020
 • Dohoda o práci přesčas nad rámec povoleného rozsahu - vzor 2020
 • Dohoda o pracovní činnosti - vzor 2020
 • Dohoda o pracovní pohotovosti - vzor 2020
 • Dohoda o prodloužení trvání pracovní smlouvy na dobu určitou - vzor 2020
 • Dohoda o provedení práce - vzor 2020
 • Dohoda o přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa - vzor 2020
 • Dohoda o převedení části řádné dovolené - vzor 2020
 • Dohoda o převzetí svěřených předmětů - vzor 2020
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru - vzor 2020
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru s odstupným ze zákona - vzor 2020
 • Dohoda o sjednání pozdějšího termínu výplaty mzdy - vzor 2020
 • Dohoda o společné odpovědnosti (společná hmotná odpovědnost) - vzor 2020
 • Dohoda o srážkách ze mzdy - vzor 2020
 • Dohoda o termínu výplaty odstupného - vzor 2020
 • Dohoda o vymezení vážných provozních důvodů zaměstnavatele - vzor 2020
 • Dohoda o vyplacení mzdy, jejíž splatnost připadne na den dovolené - vzor 2020
 • Dohoda o vyslání zaměstnance na pracovní cestu - vzor 2020
 • Dohoda o zákazu výdělečné činnosti po skončení pracovního poměru, uzavřená po uplynutí zkušební doby - vzor 2020
 • Dohoda o zaplacení mzdy naturálním plněním - vzor 2020
 • Dohoda o změně obsahu pracovního poměru - vzor 2020
 • Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti - vzor 2020
 • Dohoda o zúčtování záloh cestovních náhrad jinak - vzor 2020
 • Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance - vzor 2020
MA systém, s.r.o. © 2020