smlouva vzor, smlouva vzor 2020, vzory smluv, vzor smlouvy 2020 smlouva vzor 20202.000 vzorů podle nového
občanského zákoníku ...


smlouva vzor 2020Vzory smluv pro
firmy a podnikatele ...


smlouva vzor 2020Vzory smluv pro
soukromé osoby ...

 • Vzory smluv
 • Smlouva darovací - vzor 2020
 • Smlouva kupní - vzor 2020
 • Smlouva o dílo - vzor 2020
 • Smlouva nájemní - vzor 2020
 • Smlouva pracovní - vzor 2020
 • Smlouva o obstarání - vzor 2020
 • Smlouva o poskytnutí - vzor 2020
 • Smlouva o postoupení - vzor 2020
 • Smlouva o prodeji - vzor 2020
 • Smlouva o pronájmu - vzor 2020
 • Smlouva o provedení - vzor 2020
 • Smlouva o převodu - vzor 2020
 • Smlouva o půjčce - vzor 2020
 • Smlouva o spolku - vzor 2020
 • Smlouva o smlouvě budoucí - vzor 2020
 • Smlouva o úschově peněz - vzor 2020
 • Smlouva o výkonu funkce - vzor 2020
 • Smlouva o zprostředkování - vzor 2020
 • Smlouva příkazní - vzor 2020
 • Smlouva sponzorská - vzor 2020


S odborným týmem právníků jsme pro Vás připravili bohatý komplet vzorů všech smluv, plných mocí a ostatních písemných dokumentů, se kterým snadno, rychle a přesně připravíte jakýkoli vlastní dokument a to jednoduchým vyplněním hotového vzoru.

Kdykoli budete potřebovat napsat smlouvu, dohodu, plnou moc nebo jiný dokument, jen si z nabídky vyberete příslušný vzor, vyplníte do něj své údaje a požadovaný dokument je hotov během několika minut.

Komplet vzorů usnadňuje psaní dokumentů již více než 30.000 firmám, podnikatelům, soukromým osobám, právníkům, bytovým družstvům, školám a dalším subjektům.

PRÁVNÍK 2020 obsahuje:
 • 2000 vzorů všech typů smluv a dokumentů jako předlohy k okamžitému použítí
 • program pro vyplňování a tisk
 • archív vytvořených dokumentů
 • odesílání dokumentů e-mailem
 • export do Wordu, Open Office ..
 • online aktualizace vzorů
 • právní rady a komentáře
 • a další užitečné funkce a obsah

Odkazy na podrobné informace:

Seznam smluv v kompletu PRÁVNÍK 2020:
 • Smlouvy ...
 • Smlouva komisionářská - vzor
 • Smlouva kupní - vzor
 • Smlouva o budoucí smlouvě kupní - vzor
 • Smlouva o dílo - vzor
 • Smlouva o důchodu - vzor
 • Smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou - vzor
 • Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou - vzor
 • Smlouva o nájmu dopravního prostředku - vzor
 • Smlouva o nájmu movité věci - vzor
 • Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - vzor
 • Smlouva o nájmu služebního bytu - vzor
 • Smlouva o nápomoci při rozhodování - vzor
 • Smlouva o obchodním zastoupení - vzor
 • Smlouva o odměně za oplodnění zvířete - vzor
 • Smlouva o podnájmu bytu - vzor
 • Smlouva o postoupení pohledávky – bezúplatné postoupení - vzor
 • Smlouva o postoupení pohledávky – úplatné postoupení - vzor
 • Smlouva o postoupení souboru pohledávek - globální cese - vzor
 • Smlouva o přenechání smísené věci za úplatu - vzor
 • Smlouva o přepravě osob - vzor
 • Smlouva o přepravě věci - vzor
 • Smlouva o převodu družstevního podílu - vzor
 • Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu - vzor
 • Smlouva o převodu podílu v korporaci - vzor
 • Smlouva o převodu práv k ochranné známce kombinované - vzor
 • Smlouva o převodu práv k ochranné známce obrazové - vzor
 • Smlouva o převodu práv k ochranné známce slovní - vzor
 • Smlouva o převodu práv k více druhům a více ochranným známkám - vzor
 • Smlouva o převodu vlastnického práva k věci movité - vzor
 • Smlouva o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu - vzor
 • Smlouva o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu - vzor
 • Smlouva o sjednání delší promlčecí lhůty dluhu - vzor
 • Smlouva o sjednání kratší promlčecí lhůty dluhu - vzor
 • Smlouva o sjednání velikosti spoluvlastnických podílů - vzor
 • Smlouva o sjednání zkušební doby - vzor
 • Smlouva o skladování - vzor
 • Smlouva o tiché společnosti - vzor
 • Smlouva o ubytování - Smlouva o dočasném užívání ubytovacího zařízení k rekreaci - vzor
 • Smlouva o úschově - vzor
 • Smlouva o výhradním obchodním zastoupení - vzor
 • Smlouva o výkonu funkce jednatele - vzor
 • Smlouva o výkonu funkce likvidátora - vzor
 • Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva - vzor
 • Smlouva o výměnku - vzor
 • Smlouva o výpůjčce - vzor
 • Smlouva o zápůjčce - nepeněžní - vzor
 • Smlouva o zápůjčce - peníze - vzor
 • Smlouva o zřeknutí se dědického práva - vzor
 • Smlouva o zřízení práva stavby - vzor
 • Smlouva o zřízení reálného břemene poskytování otopu - vzor
 • Smlouva o zřízení služebnosti bytu - vzor
 • Smlouva o zřízení služebnosti cesty - vzor
 • Smlouva o zřízení služebnosti opory cizí stavby - vzor
 • Smlouva o zřízení služebnosti požívacího práva - vzor
 • Smlouva o zřízení služebnosti práva na vodu na cizím pozemku - vzor
 • Smlouva o zřízení služebnosti rozlivu - vzor
 • Smlouva pachtovní - Pacht - vzor
 • Smlouva příkazní - vzor
 • Smlouva směnná - vzor
 • Darovací smlouva – budoucí majetek - vzor
 • Darovací smlouva – darování práva - vzor
 • Darovací smlouva – darování věci - vzor
 • Darovací smlouva – ochranná známka - vzor
 • Dědická smlouva - vzor
 • Dědická smlouva s odevzdáním části majetku před smrtí - vzor

 • Doložky do smluv ...
 • Doložka do kupní smlouvy – cenová doložka - vzor
 • Doložka do kupní smlouvy – koupě na zkoušku - vzor
 • Doložka do kupní smlouvy – předkupní právo - vzor
 • Doložka do kupní smlouvy – výhrada lepšího kupce - vzor
 • Doložka do kupní smlouvy – výhrada vlastnického práva - vzor
 • Doložka do kupní smlouvy – výhrada zpětné koupě - vzor
 • Doložka do kupní smlouvy – výhrada zpětného prodeje - vzor
 • Doložka do kupní smlouvy – zkrácení záruční doby u prodeje použitého zboží - vzor
 • Doložka do licenčních smluv o souhlasu autora s poskytnutím částečné podlicence - vzor
 • Doložka do pracovní smlouvy při obsazení pracovního místa volbou - vzor
 • Doložka do smlouvy o zápůjčce - ujednaná výše úroku z prodlení - vzor
 • Doložka do smluv – prodej věci úhrnkem - vzor
 • Doložka do smluv – ujednání smluvní pokuty k zajištění dluhu - vzor
 • Doložka do smluv o dílo – ujednání o zániku dluhu zaplacením odstupného - vzor
 • Doložka do smluv o nájmu - jistota - kauce nájemného - vzor
 • Doložka do smluv o nájmu – zvyšování nájemného - vzor
 • Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - movité věci - vzor
 • Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - nemovitost - vzor

 • Pracovní smlouvy ...
 • Pracovní smlouva na dobu neurčitou bez tříměsíční zkušební doby spojená s konkurenční doložkou - vzor
 • Pracovní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou - vzor
 • Pracovní smlouva na dobu určitou - vzor
 • Pracovní smlouva na dobu určitou po dobu trvání prací - vzor
 • Pracovní smlouva na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou - vzor


Pozn.: Uvedený seznam vzorů je orientační. Výrobce si vyhrazuje právo ke změnám v obsahu v souvislosti se změnami legislativy, členěním vzorů a jejich významu.


MA systém, s.r.o. © 2020