smlouva vzor, vzory smluv, vzor smlouvy, firemní právník 2.000 aktuálních vzorů
připravených k použití ...


Přehledný program pro
vyplňování a tisk ...


Vše neustále po ruce
kdykoli potřebujete ...

vzor, smlouva, smlouva vzor, vzory smluv, vzor smlouvy
vzor, smlouva, smlouva vzor, vzory smluv, vzor smlouvy

Vzory pro firmy a podnikatele ...

Komplet obsahuje vzory všech nejčastěji používaných typů smluv, dohod, plných mocí, žádostí a dalších dokumentů pro řešení všech vnitrofiremních situací, pro jednání s odběrateli a dodavateli i pro komunikaci s úřady.

Nabídne Vám vzory všech pracovně-právních dokumentů (pracovní smlouvy, dohody, výpovědi atd.), vzory pro uzavírání smluv se zákazníky a obchodními partnery (kupní smlouvy, smlouvy o dílo atd.) i vzory pro jednání s úřady, soudy a ostatnímí státními institucemi (žádosti, odvolání, sdělení atd.).

Odkazy na podrobné informace:vzor, smlouva, smlouva vzor, vzory smluv, vzor smlouvy
MA systém, s.r.o. © 2018