smlouva vzor, vzory smluv, vzor smlouvy vzory smluv, vzor smlouvyVzory všech
typů smluv


Vzory pracovních
smluv a dohod


Vzory kupních smluv
a ostatních smluv

 • Smlouva darovací
 • Smlouva kupní
 • Smlouva o dílo
 • Smlouva nájemní
 • Smlouva pracovní
 • Smlouva o obstarání
 • Smlouva o poskytnutí
 • Smlouva o postoupení
 • Smlouva o prodeji
 • Smlouva o pronájmu
 • Smlouva o provedení
 • Smlouva o převodu
 • Smlouva o půjčce
 • Smlouva o sdružení
 • Smlouva o smlouvě budoucí
 • Smlouva o úschově peněz
 • Smlouva o výkonu funkce
 • Smlouva o zprostředkování
 • Smlouva příkazní
 • Smlouva sponzorská


vzory smluv, smlouva, vzor

Seznam vzorů smluv

Vzory smluv ...

Smlouva komisionářská - vzor 2021
Smlouva kupní - vzor 2021
Smlouva o budoucí smlouvě kupní - vzor 2021
Smlouva o dílo - vzor 2021
Smlouva o důchodu - vzor 2021
Smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou - vzor 2021
Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou - vzor 2021
Smlouva o nájmu dopravního prostředku - vzor 2021
Smlouva o nájmu movité věci - vzor 2021
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - vzor 2021
Smlouva o nájmu služebního bytu - vzor 2021
Smlouva o nápomoci při rozhodování - vzor 2021
Smlouva o obchodním zastoupení - vzor 2021
Smlouva o odměně za oplodnění zvířete - vzor 2021
Smlouva o podnájmu bytu - vzor 2021
Smlouva o postoupení pohledávky – bezúplatné postoupení - vzor 2021
Smlouva o postoupení pohledávky – úplatné postoupení - vzor 2021
Smlouva o postoupení souboru pohledávek - globální cese - vzor 2021
Smlouva o přenechání smísené věci za úplatu - vzor 2021
Smlouva o přepravě osob - vzor 2021
Smlouva o přepravě věci - vzor 2021
Smlouva o převodu družstevního podílu - vzor 2021
Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu - vzor 2021
Smlouva o převodu podílu v korporaci - vzor 2021
Smlouva o převodu práv k ochranné známce kombinované - vzor 2021
Smlouva o převodu práv k ochranné známce obrazové - vzor 2021
Smlouva o převodu práv k ochranné známce slovní - vzor 2021
Smlouva o převodu práv k více druhům a více ochranným známkám - vzor 2021
Smlouva o převodu vlastnického práva k věci movité - vzor 2021
Smlouva o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu - vzor 2021
Smlouva o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu - vzor 2021
Smlouva o sjednání delší promlčecí lhůty dluhu - vzor 2021
Smlouva o sjednání kratší promlčecí lhůty dluhu - vzor 2021
Smlouva o sjednání velikosti spoluvlastnických podílů - vzor 2021
Smlouva o sjednání zkušební doby - vzor 2021
Smlouva o skladování - vzor 2021
Smlouva o tiché společnosti - vzor 2021
Smlouva o ubytování - Smlouva o dočasném užívání ubytovacího zařízení k rekreaci - vzor 2021
Smlouva o úschově - vzor 2021
Smlouva o výhradním obchodním zastoupení - vzor 2021
Smlouva o výkonu funkce jednatele - vzor 2021
Smlouva o výkonu funkce likvidátora - vzor 2021
Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva - vzor 2021
Smlouva o výměnku - vzor 2021
Smlouva o výpůjčce - vzor 2021
Smlouva o zápůjčce - nepeněžní - vzor 2021
Smlouva o zápůjčce - peníze - vzor 2021
Smlouva o zřeknutí se dědického práva - vzor 2021
Smlouva o zřízení práva stavby - vzor 2021
Smlouva o zřízení reálného břemene poskytování otopu - vzor 2021
Smlouva o zřízení služebnosti bytu - vzor 2021
Smlouva o zřízení služebnosti cesty - vzor 2021
Smlouva o zřízení služebnosti opory cizí stavby - vzor 2021
Smlouva o zřízení služebnosti požívacího práva - vzor 2021
Smlouva o zřízení služebnosti práva na vodu na cizím pozemku - vzor 2021
Smlouva o zřízení služebnosti rozlivu - vzor 2021
Smlouva pachtovní - Pacht - vzor 2021
Smlouva příkazní - vzor 2021
Smlouva směnná - vzor 2021
Darovací smlouva – budoucí majetek - vzor 2021
Darovací smlouva – darování práva - vzor 2021
Darovací smlouva – darování věci - vzor 2021
Darovací smlouva – ochranná známka - vzor 2021
Dědická smlouva - vzor 2021
Dědická smlouva s odevzdáním části majetku před smrtí - vzor 2021

Vzory doložek do smluv ...

Doložka do kupní smlouvy – cenová doložka
Doložka do kupní smlouvy – koupě na zkoušku
Doložka do kupní smlouvy – předkupní právo
Doložka do kupní smlouvy – výhrada lepšího kupce
Doložka do kupní smlouvy – výhrada vlastnického práva
Doložka do kupní smlouvy – výhrada zpětné koupě
Doložka do kupní smlouvy – výhrada zpětného prodeje
Doložka do kupní smlouvy – zkrácení záruční doby u prodeje použitého zboží
Doložka do licenčních smluv o souhlasu autora s poskytnutím částečné podlicence
Doložka do pracovní smlouvy při obsazení pracovního místa volbou
Doložka do smlouvy o zápůjčce - ujednaná výše úroku z prodlení
Doložka do smluv – prodej věci úhrnkem
Doložka do smluv – ujednání smluvní pokuty k zajištění dluhu
Doložka do smluv o dílo – ujednání o zániku dluhu zaplacením odstupného
Doložka do smluv o nájmu - jistota - kauce nájemného
Doložka do smluv o nájmu – zvyšování nájemného
Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - movité věci
Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - nemovitost

Vzory pracovních smluv ...

Pracovní smlouva na dobu neurčitou bez tříměsíční zkušební doby spojená s konkurenční doložkou
Pracovní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou
Pracovní smlouva na dobu určitou
Pracovní smlouva na dobu určitou po dobu trvání prací
Pracovní smlouva na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou

Pozn.: Uvedený seznam vzorů je orientační. Výrobce si vyhrazuje právo ke změnám produktu v souvislosti se změnami legislativy, členěním vzorů a jejich významu.


MA systém, s.r.o. © 2021