smlouva vzor, vzory smluv, vzor smlouvy, smlouva vzor 2021 smlouva vzor, vzory smluv, vzor smlouvy, smlouva vzor 2021PRÁVNÍK 2021
vzory smluv a dokumentů


pistePIŠTE JAKO
PROFESIONÁL (audio CD)


mluvteMLUVTE JAKO
PROFESIONÁL (4xCD)

smlouva vzor, vzory smluv, vzor smlouvy, smlouva vzor 2021
produkty
objednávka
reference
kontakt


Vzory smluv a dokumentů


Kdykoli budete potřebovat napsat přesnou smlouvu, plnou moc, žádost nebo jakýkoli jiný dokument, jen vyplníte příslušný vzor a máte hotovo.

  • 2.100 vzorů všech typů smluv a dokumentů jako hotové předlohy
  • program pro pohodlné vyplňování a tisk
  • online aktualizace vzorů při změnách zákonů
  • archív vytvořených dokumentů
  • export vzorů do text. editoru (např. Wordu)
  • slovník právních pojmů
  • a další užitečné funkce a obsah


Aktuální vzory smluv a dokumentů pro rok 2021 (výběr)

Smlouva komisionářská - vzor 2021
Smlouva kupní - vzor 2021
Smlouva o budoucí smlouvě kupní - vzor 2021
Smlouva o dílo - vzor 2021
Smlouva o důchodu - vzor 2021
Smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou - vzor 2021
Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou - vzor 2021
Smlouva o nájmu dopravního prostředku - vzor 2021
Smlouva o nájmu movité věci - vzor 2021
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - vzor 2021
Smlouva o nájmu služebního bytu - vzor 2021
Smlouva o nápomoci při rozhodování - vzor 2021
Smlouva o obchodním zastoupení - vzor 2021
Smlouva o odměně za oplodnění zvířete - vzor 2021
Smlouva o podnájmu bytu - vzor 2021
Smlouva o postoupení pohledávky – bezúplatné postoupení - vzor 2021
Smlouva o postoupení pohledávky – úplatné postoupení - vzor 2021
Smlouva o postoupení souboru pohledávek - globální cese - vzor 2021
Smlouva o přenechání smísené věci za úplatu - vzor 2021
Smlouva o přepravě osob - vzor 2021
Smlouva o přepravě věci - vzor 2021
Smlouva o převodu družstevního podílu - vzor 2021
Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu - vzor 2021
Smlouva o převodu podílu v korporaci - vzor 2021
Smlouva o převodu práv k ochranné známce kombinované - vzor 2021
Smlouva o převodu práv k ochranné známce obrazové - vzor 2021
Smlouva o převodu práv k ochranné známce slovní - vzor 2021
Smlouva o převodu práv k více druhům a více ochranným známkám - vzor 2021
Smlouva o převodu vlastnického práva k věci movité - vzor 2021
Smlouva o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu - vzor 2021
Smlouva o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu - vzor 2021
Smlouva o sjednání delší promlčecí lhůty dluhu - vzor 2021
Smlouva o sjednání kratší promlčecí lhůty dluhu - vzor 2021
Smlouva o sjednání velikosti spoluvlastnických podílů - vzor 2021
Smlouva o sjednání zkušební doby - vzor 2021
Smlouva o skladování - vzor 2021
Smlouva o tiché společnosti - vzor 2021
Smlouva o ubytování - Smlouva o dočasném užívání ubytovacího zařízení k rekreaci - vzor 2021
Smlouva o úschově - vzor 2021
Smlouva o výhradním obchodním zastoupení - vzor 2021
Smlouva o výkonu funkce jednatele - vzor 2021
Smlouva o výkonu funkce likvidátora - vzor 2021
Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva - vzor 2021
Smlouva o výměnku - vzor 2021
Smlouva o výpůjčce - vzor 2021
Smlouva o zápůjčce - nepeněžní - vzor 2021
Smlouva o zápůjčce - peníze - vzor 2021
Smlouva o zřeknutí se dědického práva - vzor 2021
Smlouva o zřízení práva stavby - vzor 2021
Smlouva o zřízení reálného břemene poskytování otopu - vzor 2021
Smlouva o zřízení služebnosti bytu - vzor 2021
Smlouva o zřízení služebnosti cesty - vzor 2021
Smlouva o zřízení služebnosti opory cizí stavby - vzor 2021
Smlouva o zřízení služebnosti požívacího práva - vzor 2021
Smlouva o zřízení služebnosti práva na vodu na cizím pozemku - vzor 2021
Smlouva o zřízení služebnosti rozlivu - vzor 2021
Smlouva pachtovní - Pacht - vzor 2021
Smlouva příkazní - vzor 2021
Smlouva směnná - vzor 2021
Darovací smlouva – budoucí majetek - vzor 2021
Darovací smlouva – darování práva - vzor 2021
Darovací smlouva – darování věci - vzor 2021
Darovací smlouva – ochranná známka - vzor 2021
Dědická smlouva - vzor 2021
Dědická smlouva s odevzdáním části majetku před smrtí - vzor 2021MA systém, s.r.o. © 2021