PRÁVNÍK 2024 pro Windows
vzory všech smluv a dokumentů

2.200 vzorů smluv a
ostatních dokumentů

Jen vyplníte vzor
a máte hotovo.

Obsah a funkce

Komplet vzorů Vám pomůže s přípravou všech Vašich pracovních a soukromých písemných dokumentů.

PODNIKOVÝ A DOMÁCÍ PRÁVNÍK 2024

Proč je užitečný pro firmy a podnikatele?
... protože obsahuje vzory všech typů firemních dokumentů (smluv, dohod, plných mocí a dalších) včetně vzorů dokumentů pro jednání s úřady a státní správou (žádosti, odvolání, oznámení, sdělení apod.).


Proč je užitečný pro soukromé osoby?
... protože nabízí vzory všech právních a ostatních dokumentů ze soukromo-právní oblasti.


Proč je užitečný pro právníky?
... protože zjednodušuje rutinní práci s přípravou všech typů právních dokumentů.